Provozní řád tábora 2020


Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o.

Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek


PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA s výukou plavání „Námořníci z Olešné“

 

Pořadatel:

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26829495

DIČ: CZ26829495

Bankovní spojení: 236811918/0300 

 

Středisko

Aquapark Olešná, Nad Přehradou 2447, 738 01 Frýdek-Místek

 

Místo konání

Krytý a letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2447, 738 01 Frýdek-Místek

 

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, zodpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně.

 

Zákonný zástupce je povinen

1)Řádně podat přihlášku

2)Každý den zajistit předání a převzetí dítěte osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce

3)Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo

Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu).

 

Zodpovědnost organizátora za dítě/účastníka příměstského tábora

Organizátor je povinen:

1)Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování

2)Vedoucí nebo instruktor přebírá dítě/účastníka od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně zastupující zákonného zástupce  a to na místech předem určených.

3)Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce.

4)Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení.

5)Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydáváme na základě včasné úhrady PT.

 

Organizátor má práva

1)Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména zdravotní způsobilost a zájemce, se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy, či byly v minulosti řešeny vážné konflikty, které narušily dobrý vztah organizátora a účastníka.

 

Program příměstského tábora

  • výuka plavání /2x denně/ pod vedením kvalifikovaných instruktorů plavání a vodního záchranáře
  • sportovní a pohybové hry ve vodě i na suchu
  • ukázka práce plavčíka a záchranáře
  • aktivity v okolí aquaparku (pěší túra okolo přehrady, hry v lese, koloběžky)

 

Program tábora bude přizpůsoben počasí a věku dětí, změny programu vyhrazeny.

 

 

Počet účastníků

Max. 18 dětí v jednom turnusu. Děti jsou dále děleny do tří skupinek, v jedné skupince je max. 6 dětí.

 

Věk účastníků je v rozmezí 6-12 let, je možné se dohodnout na přijetí účastníka staršího jak 12 let, ne však mladšího jak 6 let.

Každý turnus je vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (po-pá), denně v čase od 08.00-16:00 hodin

 

Časový plán dne:

Do 08:00 nástup dětí na tábor

Do 10:00 ranní výuka plavání

10:00-12:00 aktivity mimo bazén

12:00 oběd

12:30-14:00 klidový čas – klidové aktivity

14:00-15:25 odpolední výuka plavání

15:30-16:00 konec dne (předání dětí rodičům)

 

Převzetí dětí probíhá denně 07:45-08:15 hodin, vyzvednutí je možno v době od 15:45-16:15 hodin.

Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě určené písemným pověřením rodičů o možnosti převzetí dítěte z tábora. Místo prvního předání dítěte (nástupní den-pondělí) je před hlavním vstupem do aquaparku, místa předání a vyzvednutí dětí v dalších dnech budou upřesněna vždy den předem dle aktuálního programu.

Kontaktní údaje na organizátora:

Přihlášky:

Jana Adamczyk Vicherová, tel.: +420 775 767 964 (volejte od 8:00–15:00), přihlášky zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., do předmětu uvádějte prosím tábor a číslo turnusu, např „tábor 1“

 

Stravování

Zajištěno v restauraci Krytého aquaparku Olešná:

1x oběd: polévka, hlavní jídlo

1x odpolední svačinka

1x malá sladkost, zelenina, ovoce – odpolední svačinka

Pitný režim během celého dne.

 

Cena zahrnuje:

Stálý odborný dozor, výuku plavání, pojištění základní (doporučujeme sjednat individuální úrazové pojištění), výuka plavání kvalifikovaným lektorem, vstup do Krytého a Letního aquaparku Olešná, stravování, pitný režim, odměny a dárky v soutěžích.

Doporučené vybavení:

plavky (2 ks), ručník, opalovací krém, sluneční brýle, igelitový sáček na mokré věci, žabky nebo nazouváky, papírové kapesníčky, hřeben, mýdlo, převlečení na aktivity mimo vodu (včetně vhodné pevné obuvi-tenisky a ponožek), teplou mikinu, dlouhé tepláky (kalhoty), batoh.

Ostatní

Věci si děti uschovají v zabezpečených skříňkách v prostorách Krytého aquaparku.

Mobilní telefony, tablety či jiné elektronické předměty nebo předměty vyšší hodnoty nejsou v době konání tábora u dětí povolené.

V pondělí, tj. první den tábora každé dítě odevzdá vedoucí tábora:

potvrzení o bezinfekčnosti, dostačuje čestné prohlášení rodiče
kopii kartičky pojištěnce
osobní léky s podrobným návodem užívání


IČ: 26829495, DIČ: CZ26829495 | bankovní spojení: 236811918/0300            www.sportplex .cz

 

Otevírací doba

Aktuálně

Bazén 31 °C
Whirpool 34 °C

Webkamera

Fotogalerie

Kde nás najdete?

Aquapark Olešná

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°39'47.0"N, 18°18'30.9"E

Kontakt na recepci

8:00-20:00