Upozorňujeme naše hosty, že od 12. března je z důvodu oprav uzavřen mostu přes vodní tok Olešná.

Doba trvání úplné uzavírky: od 12. 3. 2018 od 9:00 hod do 31. 8. 2018

Objízdná trasa: 
Po silnici II/473 ul. 17. listopadu, přes nájezdovou rampu směr Frýdlant n. O. na silnici I/56, přes kruhový objezd výjezdem směr Příbor na silnici I/48 ul. Příborská.

V opačném směru bude trasa vedena po silnici I/48 ul. Příborská, po nájezdové rampě směr Ostrava na silnici I/56, přes kruhový objezd výjezdem směr Tesco, dále po místní komunikaci ul. Collo-louky na silnici II/473 ul. 17. listopadu.

 

Objížďka